Ethereum uitgelegd – wat is het en hoe werkt het?

Er wordt steeds meer geschreven over de term Blockchain. Als je erover leest dan lijkt het soms wel alsof het science fiction is. Maar toch begint het met de dag meer werkelijkheid te worden. Er komen steeds meer mogelijkheden bij en er worden steeds meer verschillende tools ontwikkelt. Één van deze tools is Ethereum, en daar gaan we het in dit artikel over hebben.

Ethereum in het kort

Net zoals Bitcoin wordt Ethereum mogelijk gemaakt dankzij de technologie van Blockchain. Je moet Blockchain zien als een digitaal grootboek waar iedereen in mag kijken en welke derde partijen zoals onder andere banken en bankbiljetten vervangt.
Het platform van Ethereum is opensource en heeft een groeiend gebruikersbestand die flink actief is. Een van de grootste voordelen hiervan is dat er veel informatie beschikbaar is. Het is voor gebruikers mogelijk om met het platform van Ethereum een gedecentraliseerde applicatie te ontwikkelen en om die daarna ook aan het netwerk van Ethereum toe te voegen.

Hoewel Bitcoin en Ethereum dus beide gebaseerd zijn op Blockchain technologie, zijn ze toch zeker niet te vergelijken. Waar Bitcoin dus enkel en alleen dient als betaalmiddel (cryptocurrency), heeft Ethereum een veel breder scala aan toepassingen van het gedecentraliseerde Blockchain netwerk. Met behulp van het Ethereum platform kunnen er eindeloos applicaties ontwikkeld worden zonder dat daar een centrale server bij komt kijken. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat Ethereum geen digitaal betaalmiddel heeft. De cryptocurrency van Ethereum heet Ether en wordt binnen het Ethereum netwerk gebruikt voor het betalen van diensten en transactiekosten.
Nieuwe vorm van contracten
De manier waarop overeenkomsten en contracten afgesloten en opgesteld worden kan met Blockchain volledige verandert worden. Tegenwoordig is het bijvoorbeeld bij arbeidsovereenkomsten zo dat een bedrijf en een werknemer beide een handtekening moeten zetten en vervolgens een kopie krijgen. Met Blockchain wordt het allemaal digitaal vastgelegd, zonder papier, met behulp van een progammeertaal. De programmeertaal die binnen het netwerk van Ethereum gebruikt wordt heet Solidity. Een groot voordeel hiervan is het feit dat gegevens en transacties die opgeslagen worden in een Blockchain niet vervalst kunnen worden.

Alle voorwaarden en afspraken die gemaakt zijn worden in Ethereum met de programmeertaal Solidity geschreven. Eventuele vervolgacties worden zo ook automatisch tot uitvoering gebracht, welke ook vantevoren vastgelegd dienen te worden met Solidity. En wanneer er wijzingen moeten worden toegevoegd aan een contract zal deze opnieuw in de Blockchain gezet moeten worden, zonder dat de oude versie verwijdert wordt. Deze zal altijd blijven bestaan, waardoor fraude en vervalsing voorkomen wordt.

Waarom Ethereum gebruiken?

De wereld van Blockchain is nog heel erg nieuw. Het platform van Ethereum is de eerste van zijn soort. Het platform is volledig onafhankelijk, zonder tussenkomst van een centrale server. Een groot voordeel van Ethereum is het grote aantal actieve gebruikers. Dit maakt het voor iedereen eenvoudiger om zelf van start te gaan met het ontwikkelen van een applicatie, omdat er veel informatie en hulpmiddelen beschikbaar zijn. Let er wel op dat wanneer je een code schrijft en deze op laat nemen in het Blockchain netwerk, deze niet meer aangepast kan worden, door niemand. Dit heet immutability en is ingevoerd om vervalsing te voorkomen. Daarnaast kun je zeker zijn dat je veilig bent van hackers en andere aanvallen omdat je dankzij het Ethereum netwerk verbonden bent met duizenden andere computers en gebruikers, wat er ook voor zorgt dat er geen downtime plaatsvind binnen het platform zelf.

Beginnen met Ethereum

Heb jij interesse om zelf deel uit te maken van het Ethereum netwerk? Dan is de snelste manier om hiermee aan de slag te gaan de Ethereum Wallet. Met dit programma is het mogelijk om jouw code in de Blockchain te plaatsen.