De waardebepaling van uw goud

Goud. Een mythisch metaal. Sinds mensenheugenis is goud de belangrijkste betaalstandaard. De waarde van het goud, dat een land in bezit heeft, bepaalt hoe waardevast en dus veilig de munt van dat land is. Ook wordt goud door particulieren gezien als belegging. Hoe bepaal je de waarde van goud?

Wat bepaalt de wereldmarktprijs
De wereldmarktprijs van goud wordt deels objectief en deels subjectief bepaald. Objectief in de zin dat goud duurder wordt als er meer vraag dan aanbod is op de wereldmarkt. Subjectief omdat handelaren hun prijs mede baseren op hun toekomstverwachting. Als zij verwachten dat er in de toekomst meer vraag dan aanbod zal zijn, drijft dat de prijs nu al omhoog.

De betekenis van karaat
Het begrip karaat (K) duidt de zuiverheid van goud aan. Over 24 karaat (24K) wordt gesproken als sprake is van 100% zuiverheid. 100 van de 100 deeltjes materie is dan goud. Meestal wordt echter aan zuiver goud een ander metaal (als zilver, nikkel of koper) toegevoegd om het goud te verstevigen of om de kleur te beïnvloeden. Bij 18 karaat goud zijn dat dan nog 75 gouddeeltjes per 100; bij 12 karaat 50 op de 100. Het meeste goud in Nederland is 14 karaat, ofwel 58,5 gouddeeltjes per 100.

Goudprijs per gram
Nu de economische crisis velen heeft getroffen, zijn mensen bereid om gouden kostbaarheden te koop aan te bieden en zodoende hun tekort aan contanten aan te vullen. Het aantal goudhandelaren, dat zich via winkels, internet en kranten aanbiedt neemt dan ook toe.

U bepaalt, voor het te koop aanbieden, zelf als volgt de waarde:

a. U stelt het gewicht van uw goud vast in grams;
b. Zoek naar het cijfer in de stempel/het keurmerk in het gouden artikel. 585 staat voor 14K, 750 voor 18K enz.
c. Een 14K-armband van 50 gram bevat dus 0,585 x 50 = 29,25 gram zuiver goud.

Als de goudprijs op €40.000 per kilo staat betekent dat €40 als goudprijs per gram. Uw armband is dan dus 29,25 x 40 = € 1.170 waard.